پیشرو صنعت راتین فروش مواد اولیه شیمیایی

اولین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی

تاریخ برگزاری: 24 تیر ماه 1402/ شهر برگزاری: ایران-همدان

 

 

اولین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی روز شنبه، 24 تیر، 1402 در شهر همدان برگزار می شود.

 

محور های همایش:

محورهای نفت:

شیمی نفت-اقتصادنفت-مهندسی فرآیند-مهندسی مخازن-مهندسی اکتشاف-مهندسی حفاری-زمین شناسی نفت-مهندسی بهره برداری-مهندسی پالایش وپخش – مهندسی فرآوری وانتقال-صنایع پتروشیمی وفرآورده های آن-چالش هاوراهکارهای ژئوفیزیک-چالش ها وراهکارهای ژئوشیمی-فناوری های نوین استخراج نفت-روش های نوین درحفاری-روش های نوین در مدیریت مخازن و سایر موضوعات مرتبط

پتروشیمی:

مهندسی ایمنی بهداشت ومحیط زیست( HSE )-مهندسی صنایع شیمیایی معدنی-مهندسی صنایع پتروشیمی-مهندسی صنایع سلولزی-مهندسی صنایع پالایش-مهندسی محیط زیست-مهندسی صنایع گاز-مهندسی نانو-مهندسی پلیمر-شیمی پوشش های گیاهی-شیمی سموم وآفات-تصفیه آب وفاضلاب شیمی هسته ای-شیمی کاربردی-شیمی معدنی-کاتالیست ها نانو تکنولوژی-نانوشیمی و سایر موضوعات مرتبط

صنایع نفت و گاز:
ایمنی-بازرسی و خوردگی در صنایع نفت-احتراق و کوره های صنعتی-فرایندهای جدا سازی-تجهیزات صنایع نفت و گاز- اقتصاد نفت وسایر موضوعات مرتبط

مهندسی اکتشاف و زمین شناسی :
لرزه نگاری سه بعدی و چهار بعدی- روشهای نوین اکتشاف مخازن هیدروکربنی- روشها وکاربردهای سنجش ازدور و -GISمباحث چاه پیمایی- استفاده اززمین شناسی نفت وزمین شناسی ساختمانی درمخازن جهت مدلسازی مخزن-تاثیرمکانیک سنگ مخزن درمیزان فرونشینی حوزه هیدروکربنی-نقش ژئوشیمی رسوبی دراکتشاف نفت-اکتشاف میادین دریایی و سایر موضوعات مرتبط

مهندسی مخازن :

مدلسازی مخازن-مدیریت و صیانت از مخازن-استراتژیهای جدید ازدیاد برداشت-روشها و تکنیکهای جدید مدلسازی مخزن-شبیه سازی موردی مخازن ایرانی-کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مخزن-مخزن غیر قابل برداشت-بهینه سازی و شناسایی مخازن-بررسی رفتار سیالات مخزن-کاربرد نانوفناوری دربهبود خواص سیالات و سنگهای مخزن-کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن-تحقیقات نوین در مخازن نفت و سایر موضوعات مرتبط

مهندسی حفاری :
تعمیر و تکمیل چاه-حفاری انحرافی-سیالات تکمیل و سیالات حفاری-سیمانکاری-تجهیزات و دکل حفاری-فناوری‌های نوین درحفاری-تعمیر وتکمیل چاه-مشکلات حفاری-بررسی روشهای مختلف حفاری در آبهای عمیق-چگونگی مقابله با زونهای پر فشار در عملیات حفاری-پایداری مکانیکی دیواره چاه در حفاری های انحرافی و افقی-کاربردهای حفاری لیزر-کاربرد فناوری نانو در حفاری-تحقیقات نوین درحفاری نفت وسایر موضوعات مرتبط

ژئومکانیک نفت:

مدل‌سازی ژئومکانیکی-بررسی‌های تکتونیکی در ژئومکانیک نفت-بررسی‌های لرزه‌ای و میکرولرزه‌ای-پتروفیزیک-روابط تحلیلی و مدل‌های رفتاری-کاربرد ژئومکانیک در حفاری-کاربرد ژئومکانیک در تولید-مدیریت ریسک-موضوعات خاص در ژئومکانیک وسایر موضوعات مرتبط


 

جهت مشاهده همایش ها و کنفرانس های مرتبط اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

پنجمین کنگره ملی شیمی نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

پنجمین کنگره ملی شیمی نانو شیمی از پژوهش تا فناوری