پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

اکسید جیوه

 

 

اکسید جیوه

جیوه اکسید یا اکسید جیوه یا اکسید مرکوریک یک اکسید با فرمول Hgo است. این ماده قرمز یا نارنجی رنگ و در دمای اتاق جامد است. اکسید جیوه در ۴۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد تجزیه می‌شود. از این پدیده در استحصال جیوه از منابع اکسیدی خود به کار می‌رود.

کاربردها: گندزدا