پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

Archives

پرسش و پاسخ

پرسش: از چه موادی به عنوان شیرین کننده می توان استفاده کرد؟ /

پاسخ: شیرین کننده ها به دو دسته تقسیم می شوند. 1.طبیعی و 2. مصنوعی. / بسته به نوع ماده برای شیرین کننده های طبیعی می توان از مانیتول و لاکتوز و برای شیرین کننده های مصنوعی از آسپارتام و ساخارین می توان استفاده نمود.

 

پرسش و پاسخ

پرسش: جهت درست کردن پمادی که قابلیت جذب آب را داشته باشد ولی با آب شسته نشود و در آب نیز حل نشود از چه پایه ای می توان استفاده کرد؟ / پاسخ: می توانید از کلدکرم یا اوسرین به عنوان پایه ای که آب را جذب و در آب حل و شسته نمی شود استفاده نمود.

پرسش و پاسخ

پرسش: برای درست کردن ژل از چه موادی استفاده می شود؟ / پاسخ: ژل، ترکیبی از آب و پلیمر است که با توجه به نوع کار می توان از پلیمرهایی مانند کربوکسی متیل سلولز، صمغ عربی، کربومر، کتیرا و … استفاده نمود.