سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

تاریخ برگزاری: 25 اردیبهشت ماه 1400/ شهر برگزاری: ایران-تهران