پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

تاریخ برگزاری: 25 الی 26 آبان ماه 1401/ شهر برگزاری: ایران-تهران