پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

Posts List / Posts Slider

You can easy add your posts lists to any of your pages or posts with our special Visual Page Builder element/shortcode MGT Post List.

Posts Grid

4 columns

نمایشگاه ها
پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
      تاریخ برگزاری: 18 الی 21 آبان ماه 1401 / محل برگزاری: ایران، تهران     درباره نمایشگاه اهداف برگزاری    1- معرفی ظرفیت ها و توانمندی های...
Read more
نمایشگاه ها
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری
    تاریخ برگزاری: 9 آذر 12 ماه 1401 / محل برگزاری: ایران، تهران   نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری به عنوان بزرگ ترین...
Read more
همایش ها
پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
تاریخ برگزاری: 25 الی 26 آبان ماه 1401/ شهر برگزاری: ایران-تهران     پس از برگزاری موفقیت­ آمیز چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری توسط انجمن...
Read more

Posts Grid

3 columns

نمایشگاه ها
پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
      تاریخ برگزاری: 18 الی 21 آبان ماه 1401 / محل برگزاری: ایران، تهران     درباره نمایشگاه اهداف برگزاری    1- معرفی ظرفیت ها و توانمندی های...
Read more
نمایشگاه ها
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری
    تاریخ برگزاری: 9 آذر 12 ماه 1401 / محل برگزاری: ایران، تهران   نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری به عنوان بزرگ ترین...
Read more
همایش ها
پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
تاریخ برگزاری: 25 الی 26 آبان ماه 1401/ شهر برگزاری: ایران-تهران     پس از برگزاری موفقیت­ آمیز چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری توسط انجمن...
Read more

Posts Grid

2 columns / No Animation on hover

نمایشگاه ها
پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
      تاریخ برگزاری: 18 الی 21 آبان ماه 1401 / محل برگزاری: ایران، تهران     درباره نمایشگاه اهداف برگزاری    1- معرفی ظرفیت ها و توانمندی های...
Read more
نمایشگاه ها
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری
    تاریخ برگزاری: 9 آذر 12 ماه 1401 / محل برگزاری: ایران، تهران   نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری به عنوان بزرگ ترین...
Read more

Posts Grid

1 column / No Animation on hover

نمایشگاه ها
پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
      تاریخ برگزاری: 18 الی 21 آبان ماه 1401 / محل برگزاری: ایران، تهران     درباره نمایشگاه اهداف برگزاری    1- معرفی ظرفیت ها و توانمندی های...
Read more
نمایشگاه ها
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری
    تاریخ برگزاری: 9 آذر 12 ماه 1401 / محل برگزاری: ایران، تهران   نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری به عنوان بزرگ ترین...
Read more

Posts Slider

4 column / Autoplay / No controls

Posts Slider

3 column / Arrows

Posts Slider

2 column / Pagination

Posts Slider

1 column / Arrows and pagination