پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

Posts List / Posts Slider

You can easy add your posts lists to any of your pages or posts with our special Visual Page Builder element/shortcode MGT Post List.

Posts Grid

4 columns

نمایشگاه ها
چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری نانو
تاریخ برگزاری:9 الی 12 مهر ماه 1401/ محل برگزاری: ایران-تهران
Read more
نمایشگاه ها
هشتمین نمایشگاه تخصصی شوینده ها، مواد پاک کننده، محصولات بهداشتی و ماشین آلات
تاریخ برگزاری: 18 الی 21 مهر ماه 1401 / محل برگزاری: ایران-مشهد
Read more
همایش ها
پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
تاریخ برگزاری: 25 الی 26 آبان ماه 1401/ شهر برگزاری: ایران-تهران
Read more

Posts Grid

3 columns

نمایشگاه ها
چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری نانو
تاریخ برگزاری:9 الی 12 مهر ماه 1401/ محل برگزاری: ایران-تهران
Read more
نمایشگاه ها
هشتمین نمایشگاه تخصصی شوینده ها، مواد پاک کننده، محصولات بهداشتی و ماشین آلات
تاریخ برگزاری: 18 الی 21 مهر ماه 1401 / محل برگزاری: ایران-مشهد
Read more
همایش ها
پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
تاریخ برگزاری: 25 الی 26 آبان ماه 1401/ شهر برگزاری: ایران-تهران
Read more

Posts Grid

2 columns / No Animation on hover

نمایشگاه ها
چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری نانو
تاریخ برگزاری:9 الی 12 مهر ماه 1401/ محل برگزاری: ایران-تهران
Read more
نمایشگاه ها
هشتمین نمایشگاه تخصصی شوینده ها، مواد پاک کننده، محصولات بهداشتی و ماشین آلات
تاریخ برگزاری: 18 الی 21 مهر ماه 1401 / محل برگزاری: ایران-مشهد
Read more

Posts Grid

1 column / No Animation on hover

نمایشگاه ها
چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری نانو
تاریخ برگزاری:9 الی 12 مهر ماه 1401/ محل برگزاری: ایران-تهران
Read more
نمایشگاه ها
هشتمین نمایشگاه تخصصی شوینده ها، مواد پاک کننده، محصولات بهداشتی و ماشین آلات
تاریخ برگزاری: 18 الی 21 مهر ماه 1401 / محل برگزاری: ایران-مشهد
Read more

Posts Slider

4 column / Autoplay / No controls

Posts Slider

3 column / Arrows

Posts Slider

2 column / Pagination

Posts Slider

1 column / Arrows and pagination