هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

تاریخ برگزاری: 27 الی 30 آذر ماه 1400/ محل برگزاری: ایران-تهران-نمایشگاه بین المللی