بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، داروئی و آزمایشگاهی

تاریخ برگزاری: 6 الی 9 خردا ماه 1400/ محل برگزاری: ایران-تهران