هشتمین نمایشگاه تخصصی شوینده ها، مواد پاک کننده، محصولات بهداشتی و ماشین آلات

تاریخ برگزاری: 18 الی 21 مهر ماه 1401 / محل برگزاری: ایران-مشهد