پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

همایش ها

چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی)، مهندسی و فناوری، علوم زیستی
برگزار کننده: مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 30 تیر ماه 1400

سایت کنفرانس: www.bc.bcnf.ir

اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)

حوزه های تحت پوشش: شیمی، علوم کشاورزی، گیاه شناسی
برگزار کننده: دانشگاه نهاوند 
شهر برگزاری: نهاوند

تاریخ برگزاری: 8 الی 9 خرداد ماه 1400

سایت همایش: www.camcs1.nahgu.ac.ir

سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 25 اردیبهشت ماه 1400

 

سایت کنفرانس: www.chemistry.bcnf.ir

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری، شیمی (عمومی)، شیمی فیزیک
برگزار کننده: مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 15 اسفند ماه 1399

سایت کنفرانس: –

 

هشتمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت

حوزه های تحت پوشش: شیمی، تکنولوژی نفت و سوخت، مهندسی شیمی
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 5 اسفند ماه 1399

 

سایت کنفرانس: –

 

دومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

حوزه های تحت پوشش: ریاضیات، فیزیک، شیمی
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 5 اسفند ماه 1399

 

سایت کنفرانس: –