پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

همایش ها

پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران

حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی
برگزار کننده: انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق
شهر برگزاری: قم

تاریخ برگزاری: 20 اسفند ماه 1400

سایت کنفرانس: www.ncch.ir

پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری، شیمی
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 30 آذر ماه 1400

سایت کنفرانس: www.bc.bcnf.ir

ششمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی و ژئوشیمی فلزات گران بها، گوهرها و گوهرسنگ ها

حوزه های تحت پوشش: شیمی
برگزار کننده: انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
شهر برگزاری: به صورت مجازی

تاریخ برگزاری:  29 الی 30 آذر ماه 1400

سایت کنفرانس: www.preciousconf.ir

ششمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

حوزه های تحت پوشش: شیمی
برگزار کننده: سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي
شهر برگزاری: گرجستان-تفلیس

تاریخ برگزاری:  30 آبان ماه 1400

سایت کنفرانس: www.sdnconf.ir

دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران ( وبینار)

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی)، محیط زیست (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی قوچان، انجمن شیمی ایران
شهر برگزاری: قوچان

تاریخ برگزاری:  10 الی 11 آبان ماه 1400

سایت کنفرانس: www.chemenv2021.qiet.ac.ir

چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

حوزه های تحت پوشش: شیمی
برگزار کننده: مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری:  28 مهر ماه 1400

سایت کنفرانس: www.chemistry.bcnf.ir

هشتمین کنگره بین ­المللی رنگ و پوشش

حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی و فناوری، مهندسی محیط زیست، علم و تکنولوژی پلیمر
برگزار کننده: پژوهشگاه رنگ
شهر برگزاری: به صورت مجازی

تاریخ برگزاری: 21 الی 22 مهر ماه 1400

سایت کنفرانس: www.iccc2021.icrc.ac.ir

چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

حوزه های تحت پوشش: شیمی
برگزار کننده:  انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 31 شهریور ماه 1400

سایت کنفرانس: –

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی

حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 26 شهریور ماه 1400

سایت کنفرانس: –

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

حوزه های تحت پوشش: شیمی
برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شهر برگزاری: تبریز

تاریخ برگزاری: 9 الی 11 شهریور ماه 1400

سایت کنفرانس: –

چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی)، مهندسی و فناوری، علوم زیستی
برگزار کننده: مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 30 تیر ماه 1400

سایت کنفرانس: www.bc.bcnf.ir

اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)

حوزه های تحت پوشش: شیمی، علوم کشاورزی، گیاه شناسی
برگزار کننده: دانشگاه نهاوند 
شهر برگزاری: نهاوند

تاریخ برگزاری: 8 الی 9 خرداد ماه 1400

سایت همایش: www.camcs1.nahgu.ac.ir

سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 25 اردیبهشت ماه 1400

 

سایت کنفرانس: www.chemistry.bcnf.ir

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری، شیمی (عمومی)، شیمی فیزیک
برگزار کننده: مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 15 اسفند ماه 1399

سایت کنفرانس: –

 

هشتمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت

حوزه های تحت پوشش: شیمی، تکنولوژی نفت و سوخت، مهندسی شیمی
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 5 اسفند ماه 1399

 

سایت کنفرانس: –

 

دومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

حوزه های تحت پوشش: ریاضیات، فیزیک، شیمی
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 5 اسفند ماه 1399

 

سایت کنفرانس: –