پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

محصولات

ردیف نام کالا توضیحات کالا قیمت کالا
1 BHT مشخصات و سفارش خرید
2 BHA مشخصات و سفارش خرید
3 HPMC-6 مشخصات و سفارش خرید
4 HPMC-15 مشخصات و سفارش خرید
5 PEG-40 مشخصات و سفارش خرید
6 PVP-K30 مشخصات و سفارش خرید
7 SLS-پودری مشخصات و سفارش خرید
8 SLS-رشته ای مشخصات و سفارش خرید
9 استئارات منیزیم مشخصات و سفارش خرید
10 استئارات الکل مشخصات و سفارش خرید
11 اسید استئاریک-دارویی مشخصات و سفارش خرید
12 اسید استئاریک-آرایشی مشخصات و سفارش خرید
13 اسید سالسیلیک مشخصات و سفارش خرید
14 آلانتوئین مشخصات و سفارش خرید
15 اوژنول مشخصات و سفارش خرید
16 آویسل-101 مشخصات و سفارش خرید
17 آویسل-102 مشخصات و سفارش خرید
18 ایزوپروپیل میرستات مشخصات و سفارش خرید
19 ایزوتیازولین مشخصات و سفارش خرید
20 بنزیل الکل مشخصات و سفارش خرید
21 بنزیل بنزوات مشخصات و سفارش خرید
22 پروپیل پارابن مشخصات و سفارش خرید
23 پلی سوربات- 20 مشخصات و سفارش خرید
24 پلی سوربات- 60 مشخصات و سفارش خرید
25 پلی سوربات- 80 مشخصات و سفارش خرید
26 پلی کواترنیوم- 7 مشخصات و سفارش خرید
27 پلی کواترنیوم- 10 مشخصات و سفارش خرید
28 تالک مشخصات و سفارش خرید
29 چیپس صابون مشخصات و سفارش خرید
30 دپانتنول مشخصات و سفارش خرید
31 دی کلسیم فسفات مشخصات و سفارش خرید
32 دی مانیتول مشخصات و سفارش خرید
33 زینک اکساید مشخصات و سفارش خرید
34 ستو استئاریل الکل مشخصات و سفارش خرید
35 ستئارات-20 مشخصات و سفارش خرید
36 ستئارات-25 مشخصات و سفارش خرید
37 ستیل الکل مشخصات و سفارش خرید
38 سدیم استارچ گلیکولات مشخصات و سفارش خرید
39 سدیم ساخارین مشخصات و سفارش خرید
40 سدیم کراس کارملوز مشخصات و سفارش خرید
41 سیلیکا ساینده مشخصات و سفارش خرید
42 سیلیکا غلظت دهنده مشخصات و سفارش خرید
43 فنوکسی اتانول مشخصات و سفارش خرید
44 کافور مشخصات و سفارش خرید
45 کلرو هگزیدین گلوکنات مشخصات و سفارش خرید