پیشرو در فروش، واردات و توزیع انواع مواد شیمیایی

همایش ها

هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران

هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران

حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی و فناوری
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 27 تیر ماه 1402

سایت کنفرانس: www.bc.bcnf.ir

 

ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی، بیوشیمی
برگزار کننده:  مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 30 فروردین ماه 1402

سایت کنفرانس: www.chemistry.bcnf.ir

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری، شیمی فیزیک، شیمی
برگزار کننده:  مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 16 اسفند ماه 1401

سایت کنفرانس: www.nano.bcnf.ir

چهارمین همایش ملی آموزش شیمی

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی
برگزار کننده: پردیس علامه امینی, دانشگاه فرهنگیان
شهر برگزاری: تبریز

تاریخ برگزاری: 3 اسفند ماه 1401

سایت کنفرانس: www.chemconf4.cfu.ac.ir

چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری، مهندسی عمران (عمومی)، شیمی، تکنولوژی نفت و سوخت
برگزار کننده: انجمن ژئومکانیک نفت ایران, پژوهشکده بهره وری صنعت نفت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 11 الی 13 بهمن ماه 1401

سایت کنفرانس: www. pgc2023.kntu.ac.ir

کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی، شیمی
برگزار کننده: مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 30 دی ماه 1401

سایت کنفرانس: www.bcs.cdsts.ir

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: فیزیک، شیمی، ریاضیات
برگزار کننده: مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 30 آذر ماه 1401

سایت کنفرانس: www.sc.cdsts.ir

پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی
برگزار کننده: انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 25 الی 26 آبان ماه 1401

سایت کنفرانس: www.iccnrt.com

چهل و یکمین همایش شیمی نیروگاه های کشور

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی
برگزار کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی, شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت, انجمن صنفی نیروگاه های کشور
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 26 الی 27 مهر ماه 1401

سایت کنفرانس: www.schemistry.tpp.ir

 

کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری، شیمی، شیمی فیزیک
برگزار کننده: مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 30 آبان ماه 1401

سایت کنفرانس: www.nano.cdsts.ir

دهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی)، مهندسی شیمی
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 31 شهریور ماه 1401

سایت کنفرانس: www.ircce.ir

هشتمین کنگره ملی در شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فن آوری های بومی ایران

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی (عمومی)
برگزار کننده: انجمن فناوری های بومی ایران
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 30 الی 31 شهریور ماه 1401

سایت کنفرانس: www.iccce.ir

ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی
برگزار کننده: دانشگاه ملایر
شهر برگزاری: ملایر

تاریخ برگزاری: 6 الی 7 شهریور ماه 1401

سایت کنفرانس: www.ics.ir

ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی شیمی ایران

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی، علوم زیستی
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 31 مرداد ماه 1401

سایت کنفرانس: –

پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی
برگزار کننده: انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق
شهر برگزاری: قم

تاریخ برگزاری: 17 تیرماه 1401

سایت کنفرانس: www.iscch.ir

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی (عمومی)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 20 خرداد ماه 1401

سایت کنفرانس: www.iscch.ir

کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی
برگزار کننده: مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
شهر برگزاری: به صورت مجازی

تاریخ برگزاری: 9 خرداد ماه 1401 – به صورت مجازی

سایت کنفرانس: www.chconf2022.ir

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، شیمی و فیزیک)

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

 

حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی (عمومی)
برگزار کننده: مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 5 الی 6 خرداد ماه 1401 – به صورت مجازی

سایت کنفرانس: www.arbs2022.ir

سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
شهر برگزاری: مشهد

تاریخ برگزاری: 5 مرداد ماه 1401

سایت کنفرانس: www.gppconf2022.um.ac.ir

پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی (عمومی)
برگزار کننده: مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 29 اردیبهشت ماه 1401

سایت کنفرانس: –

ششمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی و ژئوشیمی فلزات گران بها، گوهرها و گوهرسنگ ها

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی
برگزار کننده: انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
شهر برگزاری: به صورت آنلاین

تاریخ برگزاری: 28 الی 29 اردیبهشت ماه 1401

سایت کنفرانس: –

سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی
برگزار کننده: انجمن شیمی ایران, سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
شهر برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: 27 الی 28 اردیبهشت ماه 1401

سایت کنفرانس: www.irost.org

یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی)، شیمی (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی مالک اشتر, انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
شهر برگزاری: فریدونکنار

تاریخ برگزاری: 21 اردیبهشت ماه 1401

سایت کنفرانس: www.11thfciran.sinaweb.net

 

 

 


جهت مشاهده نمایشگاه های مرتبط اینجا کلیک کنید 

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش

شیمی،کنفرانس ملی و بین المللی،مهندسی شیمی، همایش