چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری نانو

تاریخ برگزاری:9 الی 12 مهر ماه 1401/ محل برگزاری: ایران-تهران