بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته

تاریخ برگزاری:28 الی 31 اردیبهشت ماه 1400 / محل برگزاری: ایران-تهران