بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

تاریخ برگزاری:18 الی 21 بهمن ماه 1400 / محل برگزاری: ایران-تهران-نمایشگاه بین المللی