بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

تاریخ برگزاری: 11 الی 14 اردیبهشت ماه 1398 / محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران