بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته

تاریخ برگزاری:  2 الی 5 اردیبهشت ماه 1398 / محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران